تلاش برای جدایی دین و دولت

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرستو فروهر- فرزند پروانه و داریوش فروهر: برای یافتن علت قتل این دگراندیشان باید به تلاش آنان برای جدایی دین و دولت پس از گشایش فضای باز سیاسی آن دوران توجه کرد که پروانه و داریوش فروهر از جمله این فعالان بودند.