سومین صادرکننده گاز جهان

04 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر امید شکری- کارشناس ارشد انرژی – استانبول: ایران براساس برنامه چشم انداز بیست ساله توسعه اش می خواهد طی ده سال آینده دومین صادرکننده نفت و سومین صادرکننده گاز جهان شود و امکانات دستیابی به این جایگاه را هم دارد.