تشدید بحران رابطه

22 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اميد شكری - كارشناس سياسی: بحران سوریه محل آزمایش ایده های کشورهای منطقه شده و ورود نیروهای ترکیه یا سعودی به تشدید بحران سوریه منجر می شود و روابط ایران و ترکیه بدتر خواهد شد.