دو کشور یا یک کشور با دو ملت

07 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عمر بدار – سخنگوی پروژه آزادی فلسطین: دو راهکار مسالمت آمیز هست: یا استقلال دادن به فلسطینی ها یا یک دولت کشور با دو ملت. اسراییل با هردو این ها مخالف است.