روزنامه نگاری حرفه ای

24 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوشابه امیری - عضو شورای سردبیری روزآنلاین: ما در روز آنلاین می خواستیم روزنامه نگار حرفه ای باشیم و اصرار بر ماندن در این موضع داشتیم برای همین نخستین روزنامه اینترنتی فارسی زبان را راه اندازی کردیم.