محمد نوریزاد، ما در جامعه ای زندگی می کنیم که قاعده های درستی برای اعتراض ندارد

27 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد نوریزاد فیلمساز و فعال مدنی در برنامه افق به انتقادهای عبدالرضا تاجیک چنین گفت: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که قاعده های درستی برای اعتراض و کنشگری ندارد. ما ناچاریم با به نمایش گذاشتن اعتراضات مدنی خود، فضایی برای تنفس در جامعه به وجود بیاوریم.