خرده فرهنگ پیشین

30 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر نیره توحیدی، مدیر بخش جامعه‌شناسی جنسیت و زنان دانشگاه کالیفرنیا: پیش از انقلاب حامیان پوشش چادر یک خرده فرهنگ در جامعه ایران بودند که پس از انقلاب حکومت را در دست گرفتند نگرش خود را بر کل جامعه تعمیم دادند.