ایران: ته جدول شکاف جنسیتی

18 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نسرین افضلی - پژوهشگر مطالعات زنان و جنسیت: رسانه های حکومتی ایران مرتبا از خشونت علیه زنان در آمریکا حرف می زنند؛ اما تازه ترین آمار شکاف جنسیتی در ۱۴۵ کشور را منتشر کرده که جایگاه ایران ۱۴۱ یعنی ته جدول و آمریکا ۲۸ است.