ایران: اقتصاد رفاقتی

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نادر حبیبی- کارشناس اقتصاد خاورمیانه – بوستون: اقتصاد ایران رقابتی نیست و جامعه هم دمکراتیک نیست که همه مردم بتوانند در سیاستهای دولت تاثیرگذار باشند؛ اقتصاد ایران رفاقتی ست؛ با این همه کسانی درون دولت هستند که خواهان تغییر در نظام اقتصادی اند.