امکانات گسترده اینترنت

06 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرتضی کاظمیان – روزنامه نگار – پاریس: در شرایط کنونی به دلایل پیشرفت در فناوری اطلاعات، یک تغییر کلی در ایران رخداده است. اینترنت و شبکه های اجتماعی گسترده شده و خارج از اراده نظام حاکم آگاهی رسانی می کنند.