بخش سرکوبگر بسیج

17 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرتضی کاظمیان – روزنامه نگار: آمار رسمی شمار بسیجیان مورد نظر نیست؛ بلکه بخش کوچکی از بسیج فعال و سرکوبگر است. این بخش کوچک منافع اقتصادی اجتماعی اش با حاکمیت گره خورده است.