عملیاتی ترین نیرو در خیابان

17 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراد ویسی – روزنامه نگار: هنوز حوزه اصلی بسیج جنگ نرم است که همان حفظ امنیت شهرها و خیابانهاست و بسیج هنوز عملیاتی ترین نیروی حکومت در کف خیابانهاست.