نگاه به شرق نظامیان ایران

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراد ویسی - روزنامه نگار: به تاخیر افتادن تحویل سامانه موشکی به ایران کوتاه مدت است اما نگاه راهبری نظامیان نزدیک به رهبری که به شرق تمایل دارند با نگاه دولت روحانی که رو به سوی غرب دارد، می تواند مورد نظر قرار گیرد.