مطالبه های حکومتی

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجتبی واحدی - روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی – واشنگتن: باید مراقب باشیم مطالبه را حکومت برای ما تنظیم نکند. مطالبه های چهار سال پیش جامعه مدنی رفع حصر بود و حالا آزادی انتشار عکس خاتمی. که معلوم است حکومت آن را تعیین کرده است.