مژگان شجریان: صدای زنان در موسیقی باقی خواهد ماند

03 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مژگان شجریان نوازنده سه تار مقیم کالیفرنیا در برنامه افق صدای آمریکا در ارتباط با ادامه محدودیت ها در ارتباط با فعالیت بانوان در عرصه موسیقی ایران عنوان کرد که صدای زنان در موسیقی باقی خواهد ماند و حذف شدنی نیست و آنها باید هنر موسیقی را به فرزندان خود منتقل کنند.