بازیگر مهم بازار گاز

04 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر محسن میلانی - کارشناس روابط بین المللی – فلوریدا: ایران تا زمانی که نتواند آمریکاستیزی را کنار گذاشته و سیاست با غرب را تغییر دهد، بازیگر مهمی در بازار گازی جهان نخواهد شد.