عدم موافقت با برجام

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدرضا حمزه پور- فعال در کمپین دانلد ترامپ: آقای ترامپ در رابطه ایران همچون سایر جمهوریخواهان مخالف برجام است. هرچند با سیاست دستان باز حرکت نمی کند.