حکومت قبیله ای

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدتقی کروبی- فرزند مهدی کروبی – لندن: حاکمیت با تداوم حصر خودش را به حصر کشیده. وقتی رئیس جمهوری از عدم اختیار در رفع حصر می گوید یعنی حکومت قبیله ای حاکم است.