نقش رسانه ها در کاهش فساد

16 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد اولیایی فرد – حقوقدان – تورنتو: اگر رسانه های ایران برخوردار از حق آزادی افشای فساد بودند، در جلوگیری از گسترش فساد در دستگاه دولتی موثر بودند.