پرداخت خوب شخصیت ها

04 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد منظرپور- سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا: شخصیت پردازیها در سریال هایی مثل شهرزاد یا دندون طلا در قیاس با سریالهای تلویزیون دولتی از یک ویژگی و امتیاز برخوردار بود و آن این بود که ما با شخصیت های واقعی، کسانی با صفات نیک و بد، روبروییم.