مقابله جوانان با حجاب حکومتی

22 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد آقازمانی – جامعه شناس – لس آنجلس: جمهوری اسلامی بیش متحمل بیشترین هزینه ها شده تا فرهنگ حجاب حکومتی را در بین جوانان جاری کند اما همین جوانان با هر نوع پوشش و آرایش ممکن خود به مقابله با این پروژه حکومتی ایستاده اند.