جاسوسی و تروریسم

22 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مایکل پارسا – نامزد حزب محافظه کار کانادا – انتاریو: پس گرفتن حق شهروندی مهاجران یک قانون قدیمی در کاناداست و تنها موارد اتهامی جاسوسی و تروریسم در کانادا به دلایل لغو حق شهروندی افزوده شده که آن هم به رای دادگاه و پس از فرجام خواهی متهم امکانپذیر است.