توافق: موفق ترین پیروزی اوباما

24 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهرزاد بروجردی– مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه سیراکیوز: توافق اختلافات میان دمکراتها و جمهوریخواهان را گسترش داد؛ بحدی که بعد از این هم ایران از سیاست خارجی آمریکا حذف نمی شود. اما این توافق، موفق ترین پیروزی اوباما در حوزه بین الملل است.