چشم پوشی آمریکا از ابعاد نظامی گذشته ایران

17 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهران مصطفوی- کارشناس پرونده اتمی ایران و استاد دانشگاه: آژانس به تاسیسات هسته ای شناخته شده در کمتر از دو ساعت و به صورت مدیریت نشده سر بزند اما به مراکز غیرهسته ای باید مورد به مورد باشد. آمریکاییان از فعالیتهای هسته ای در ابعاد نظامی گذشته ایران می خواهد بعنوان ابزاز فشار بهره گیرد.