مصرف داخلی خطوط قرمز ایران

17 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهران براتی کارشناس امور بین الملل- برلین: خطوط قرمز ایران مصرف داخلی داشته است. غرب چیزی برای از دست دادن ندارد. اگر آنچه مورد نظر جمهوری اسلامی ست بر پایه فصل هفتم منشور سازمان ملل، (پذیرفته شود) شورای امنیت مصوبات قبلی را لغو می کند اما تحریم های حقوق بشری لغو نخواهند شد.