نگرانی کارآفرینان ایران: سرعت پایین اینترنت و تسلط دولت بر بازار

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهران براتی، کارشناس امور بین الملل، برلین: در ارتباط با کارآفرینان در ایران، که حدود چهارصد نفر آنان برای شرکت در کنفرانس «آی بریج» به برلین آمده بودند نگرانی شان بابت نه ممنوعیت؛ بلکه سرعت اینترنت بود. نگرانی دیگر آنان تسلط دولت بر اقتصاد و بازار این حوزه بود.