عربستان و سپاه: تنش برای دولت

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی نوربخش – استاد روابط بین الملل: دولت عربستان هیچ دلیلی برای اعدام شیخ نمر نداشت و این یک دام بود و چون سیاست منطقه ای ایران در دست سپاه و نظامیان است این بحران برای دولت روحانی پدید آمد.