دلبسته مردم

22 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود بهنود - روزنامه نگار: تختی یک فعال سیاسی نبود حتا زمانی که عضو شورایعالی جبهه ملی بود. او دلبسته مردم بود و من خود شاهد بودم که واقعا کاری جز راه انداختن کار مردم نداشت.