صنعت چندمیلیارد دلاری نیروزاها

30 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مریم دادخواه – متخصص تغذیه – واشنگتن: نیروزاها نه موادغذایی اند و نه دارو. و این بازار چند میلیاردی زیر نظارت هیچ دولتی هم نیست و نتایجش هم به اثبات نرسیده.