افزایش سطح توقعات مزدبگیران

31 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منصور اسانلو - از رهبران سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: شماری از مدیران کارخانه های خودروسازی در ایران به کارگران وعده داده اند که وضعیت بهتر می شود.در دوران احمدی نژاد باوجود هفتصد میلیارد دلار درآمد،با افزایش سه برابری نرخ دلار، دریافتی مزدبگیران ایران یک سوم کاهش یافت.