چهار جنگ همزمان

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر مجید رفیع زاده – استاد علوم سیاسی هاروارد –  لس آنجلس: جنگ سوریه شاهد چهار دایره همرکز تنش است: یکم: جنگ شورشیان با دولت. دوم جنگ سرد بین ایران و کشورهای عربی. سوم تنش میان آمریکا و غرب با روسیه و چهارم گروه هایی مثل داعش که یک سوم خاک سوریه را در دست دارد.