هزار و پانصد گروه مسلح

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجید رفیع زاده – پژوهشگر دانشگاه هاروارد – بوستون آمریکا: جنگ داخلی سوریه که بزرگترین جنگ نیابتی در جهان است، با دیگر جنگهای داخلی متفاوت است چون ۴ دایره درهم تنیده در آن دیده می شود و ۱۵۰۰ گروه مسلح همراه با بازیگران منطقه ای و جهانی در آن فعالند