آمریکاستیزی: هویت نظام

21 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجید محمدی، تحلیلگر مسایل ایران: آمریکاستیزی به بخشی از هویت جمهوری اسلامی تبدیل شده و همه نفوذیها به این سیستم با تز آمریکاستیزی وارد شده و مورد حمایت نظام واقع شده اند.