کشوری برخوردار از اقوام گوناگون

22 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجید جوهری – نامزد حزب لیبرال کانادا – تورنتو: کانادا چرا نباید موقعیت پیشین خود را بازیافته و نشان دهد همانگونه که در داخل همه اقلیت ها و اقوام با صلح و صفا درکنار هم زندگی می کنند؛ در جهان هم می شود مشکلات را دور میز مذاکره حل کرد.