سیاست حکومتی: عدم دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود تجلی مهر، کارشناس مخابراتی و مدیر طرح های مخابراتی، زوریخ سویس: تجهیزات مخاطراتی اینترنتی در ایران وجود دارد اما سیاست حکومتی آن است که دسترسی مردم از بعضی سایت های تصویری یا دانلود فیلم که نیازمند اینترنت با سرعت بالاست؛ فراهم نباشد.