حافظه آیندگان

06 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر محمود حکاک – استاد دانشگاه – نیویورک: هرآنچه از گذشته ضبط شده امروزه به حافظه جمعی ما کمک کرده و هرآنچه امروز ضبط می شود اگر نگهداری شوند؛ به آیندگان کمک خواهد کرد.