ناکارآمدی مجازات اعدام

13 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر محمود امیری مقدم – بنیانگذار سازمان حقوق بشر در ایران - اسلو: مقام های بلندپایه ایران نیز به ناکارآمدی مجازات اعدام مجرمان موادمخدر اعتراف کرده در پی لغو آن هستند. در این صورت آمار اعدام ها ۸۰ درصد کاهش می یابند