زنان بدنبال مطالبات حداکثری در انتخابات مجلس باشند

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محبوبه عباسقلی زاده – فعال حقوق زنان: مطالبان زنان شامل دو بخش حداقلی و حداکثری ست. تعیین حداقل سن ازدواج و اصلاح قانون قصاص از موارد حداقلی و اختیاری شدن حجاب حداکثری است.