سنی ها در غیاب داعش

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لزگين چالی نويسنده و تحليلگر سياسی - استكهلم - سوئد: اگر در بلندمدت نتوانیم جانشینی برای داعش در مناطق سنی بیابیم بازهم شاهد ناآرامی و کشتار در این منطقه خواهیم بود.