توافق ترکیه و ایران بر سر کردها

22 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دكتر لزگين چالی - نويسنده و تحليلگر سياسی: پشتیبانی ایران از کردهای سوریه و ترکیه موقتی و ترکیه اگر دریابد نمی تواند روابطش را با عربستان توسعه دهد بسوی ایران خواهد آمد؛ چون می تواند بازرگانی اش را توسعه دهد و مسئله کردها را هم حل کند.