حق آزادیهای سیاسی احزاب

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کوروش زعیم – عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – تهران: آزادی حزب های سیاسی و دسترسی شان به رسانه ها از الزامات شرکت آنان در انتخابات در ایران است. احزاب در یک فرصت کوتاه دوران انتخابات نمی توانند فعالیت واقعی داشته باشند