نگرانی عربستان از پسابرجام

15 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاوه افراسیابی– کارشناس سیاست خارجی – نیویورک: احتمال تمهید و تعمد عربستان در این واقعه را باید در نظر داشت؛ زیرا از قدرت منطقه ای ایران در دوران پسابرجام نگران است.