جنگ منطقه ای

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر کریم پاکزاد- پژوهشگر بنیاد مطالعات استراتژیک بین المللی فرانسه: افغانستان از ۳۵ سال پیش به این سو درگیر جنگی منطقه ای بوده که شوروی، آمریکا، پاکستان، ایران و حتا عربستان و امارات با اهداف گوناگون در آن درگیر بوده اند.