فساد در حکومت ایدئولوژیک

21 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کامران دادخواه – اقتصاددان – بوستون: در حکومتهای ایدئولوژیک به ناجار یک دیکتاتور حاکم می شود که دستگاهی بدون حسابرسی و قوه قضاییه ای وابسته دارد که عامل فساد است.