حاکمیت قانون

21 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جواد طالعی– روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی– آلمان: پس از انقلاب ۵۷ نمایندگان پنج کانون صنفی معتبر آن زمان: «کانون وکلا،کانون نویسندگان، سندیکای روزنامه نگاران، انجمن ملی دانشگاهیان و نظام پزشکی ایران» گردهم آمدند تا در برابر رشد فاشیسم به وحدت صنفی دست یابند اما حاکمیت مانع از پاگرفتن وحدت صنفی شد.