سرمایه گذاری خارجی: نفوذ دشمن در بازار

22 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جواد کوروشی – گزارشگر اقتصادی رادیو فردا – پراگ: دولت روحانی خواهان بازگشایی بازار ایران بر روی سرمایه گذاریهای خارجی ست؛ اما همزمان صحبت از نفوذ دشمن و نفوذ آمریکا در بازار ایران شنیده می شود.