ماموریت خطیر ظریف

07 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جلیل روشندل – استاد علوم سیاسی – سیاتل آمریکا: ماموریت در پیش روی ظریف بسیار خطیر است او باید نشان دهد که برآمد توافق هسته ای صلح و امنیت منطقه را در پی خواهد داشت و تا زمانی که اختلاف میان سیاستهای رهبری با دولت حل نشود تلاش ظریف بی نتیجه خواهد بود.