سقوط صدام: جنگهای نامتقارن

05 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرفسور جلیل روشندل – استاد امنیت بین الملل – دانشگاه کارولینای شرقی: سقوط صدام زمینه مناسبی برای جنگهای نامتقارن خاورمیانه پدید آورد که ایران بخوبی از آن استفاده کرد.