پژوهشگر اسلامی: بیشتر مسلمانان به کثرت گرایی و ارزش های جهان باور دارند

06 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکثریت مسلمان جهان به کثرت گرایی و ارزش های جهانی باور دارند اما صدایشان شنیده نمی شود. برای نمونه اندیشمندان سنی شرکت کننده در کنفرانس بزرگ اسلامی که در چچن برگزار شد اعلام کردند: سلفی گری یا وهابیگری فرقه اسلامی نیست؛ بلکه یک ایدئولوژی ست.