ویژگی انقلاب تونس

21 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایرج امیدوار – استاد ارتباطات و زبان – ایالت جورجیا: انقلاب تونس می توانست به راه انقلاب اسلامی ایران رفته و نهادهای جامعه را نابود کند؛ اما مردم و رهبران تونس چنین راهی را نرفتند و زمینه برای گفتگو فراهم آمد. رشد کنونی جامعه نتیجه آن اقدام است.